Ref.: Niegodny jestem, Panie,
Przyjąć Cię do mej duszy,
Lecz niech to wyznanie,
Niech Cię żal mój wzruszy.
Pociesz mnie przebaczeniem,
Daruj mi winy, zbrodnie,
Uświęć Swym wejrzeniem,
Bym Cię przyjął godnie.

1. Dzieci niegodne tak wielkiej ofiary
Z Twego stołu dary biorą.
Ręce do Boga podnoszą po dary
I z ufnością, i z pokorą.
Panem Tyś naszym i królem na wieki,
Chociaż sami pobłądzimy,
Jednak spod Twojej nie wyjdziem opieki,
Gdy Cię pośród nas czujemy.

2. My za Chrystusa idziemy przykładem
I w nieszczęściu, i w niedoli.
On nam pokazał i szlaki, i wzory,
Jak żyć według Ojca woli.
Boży Baranku, co gładzisz grzech świata
Daj, by lud Twój żył bezpiecznie.
Utwierdź w nas wiarę i miłość do brata,
Daj nam pokój, pokój wieczny.
a/h
F/G
d/e
E7/Fis7

a/h
F E7/G Fis7


Utworzono: 2014-02-14

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-22

Przypisane Tagi:
INFO