O Drzewo święte, dla Pana ścięte,
w Nim żeś umarło dla śmierci

1. O najcenniejszy darze Krzyża,
podziwiamy Twą wspaniałość.
Tyś nie jest jak drzewo rajskie,
lecz cały piękny i miły dla smaku.

2. Tyś nam przyniosło nie śmierć, lecz życie,
nie wyrzucasz z raju, lecz do niego wprowadzasz.
Na Ciebie wstąpił Chrystus jak na rydwan królewski,
Diabła obalił i wyrwał nas z Jego niewoli.

3. Niegdyś przez drzewo zostaliśmy zwiedzeni,
teraz na drzewie odtrąciliśmy starodawnego węża;
zaiste nowa to i niezwykła zamiana:
życie w miejsce śmierci, zamiast hańby - chwała.

4. Na Tobie jak kwiat rozkwitła najwyższa mądrość,
ujawniając próżne przechwałki świata i głupią pychę.
A różnorakie dobra biorące swój początek z krzyża
Zniszczyły zarodki zła i przewrotności.

5. Dzięki Tobie przyoblekamy się w Chrystusa
i porzucamy starego człowieka.
Pod Tobą w jedno się gromadzimy,
Owce Chrystusowe niebiańskiej owczarni
d F C g (B C)
d C g (B C) d

g F C
B d
g F B
g A4 A
Utworzono: 2017-02-07

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-16

Przypisane Tagi:
Wielki Post
INFO