1. O Matko miłościwa,
Panno litościwa,
Panno urodziwa,
Maryja, módl się za nami!

2. Tyś świata podziwienie,
Grzesznych wybawienie,
Smutnych pocieszenie,
Maryja, módl się za nami!

3. Nie masz po Bogu w niebie,
Pewniejszej, krom Ciebie,
Nadziei w potrzebie,
Maryja, módl się za nami!

4. Przybądź nam, gdy pomrzemy
I na sąd staniemy,
Łaski Twej pragniemy,
Maryja, módl się za nami!

5. Zjednaj nam zlitowanie,
Z Tobą królowanie,
Dajże nam to, Panie!
Maryja, módl się za nami!
d [/c,b,a] B C d
d a d E A
d C B C d
G d [/c] B a d C d

d [/c,b,a] B C d
d a d E A
d C B C d
G d [/c] B a d C d

d [/c,b,a] B C d
d a d E A
d C B C d
G d [/c] B a d C d

d [/c,b,a] B C d
d a d E A
d C B C d
G d [/c] B a d C d

d [/c,b,a] B C d
d a d E A
d C B C d
G d [/c] B a d C d
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-02-11

Przypisane Tagi:
Części stałe Maryjne Nuty Wielki Post Zasłonięcie
INFO