Ref. Oto Panna pocznie i porodzi Syna
I nazwą Go imieniem: Emmanuel.

1. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
Od rzeki aż po krańce ziemi.

D D C a a C
D C a

D
C2 D
D
a D
Utworzono: 2018-11-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-22

Przypisane Tagi:
Adwent
INFO