Ref.: Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali: "alleluja".
Dopiero przyszli do zdrojów,
Światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja.

1. Na Baranka pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W Swej miłości wiekuistej
On nas swoją krwią częstuje;
Nam też Ciało Swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam paschą Tyś jest, Chryste,
Wielkanocną też Ofiarą,
Tyś przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O, Ofiaro Niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus, piekło rozgromiwszy,
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej,
Odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi,
Który żywy z martwych wstaje
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje.
e D G D C h e
e D G C G D
G C D
G C D
G D C C D G

e G D C
e G D C
e D a C
e D H7 e


Utworzono: 2014-02-16

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Komunia Nuty Ślub Wielkanoc
INFO