1. Pańska jest ziemia i co jest na ziemi
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
On ją na morzach utrzymuje stale
I miękkie wody chciał dać za grunt na skale.

2. Któż na Twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejsce poświęconem stanie?
Ten który krzywdą swych rąk nie poszpeci,
Ten, co ma swe serce czyste, Bożych dzieci.

3. Kto dba o Duszę, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

4. Otwórzcie bramy, co nietknione stały,
Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny.
5. Otwórzcie bramy, co nietknione stały,
Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, On jest Królem chwały.

a G G a / h A Fis h

a G G a / h A Fis h

Utworzono: 2014-02-22

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-22

Przypisane Tagi:
Dobra na wszystko Okres zwykły Wejście
INFO