1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany,
Od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony,
Od proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3. Witaj, dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy,
By nas wyrwać z czarta mocy,
Coś się narodził tej nocy,
By nas wyrwać z czarta mocy.

4. Witaj, Jezu nam zjawiony,
Witaj, dwakroć narodzony:
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki człowiekiem.

5. Któż to widział takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w Boskiej Osobie
Dwie natury różne w sobie.
Ty łączysz w Boskiej Osobie
Dwie natury różne w sobie.
G C G C G
G C G C G
C D G e
D7 G e
C D G e
D7 GUtworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-02-02

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie
INFO