1. Panie, który za nas umarłeś, zmiłuj się!
Panie, który życie oddałeś, zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie
Dusze nasze odrodzi,
Niech Twe przebaczenie
Czystość dzieci przywróci nam.

2. Chryste, który byłeś posłuszny, zmiłuj się
Który uczniom nogi obmyłeś, zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie
Moc pokory objawi,
Niech Twe przebaczenie
Ku braciom prowadzi nas.

3. Panie, Synu Boga Żywego, zmiłuj się!
Panie Dawco życia, nadziei, zmiłuj się!
Niech Twe przebaczenie
Drogi nasze uprości,
Niech Twe przebaczenie
Miłość wielką rozbudzi w nas.
G D h A
G D h A
G D
e7 D
G D
e7 G D

Utworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-13

Przypisane Tagi:
Części stałe
INFO