Panie, ma ucieczko,
me jedyne dobro,
mój los spoczywa w Twoich dłoniach.

1. Podnoszę w górę mój w wzrok
i szukam pomocy.
Tylko w Panu me schronienie, tylko w Panu

2. Kieruje mym krokami
i trwa przy moim boku.
Z moim Panem już nie boję się niczego.

3. Ochroni Cię za dnia
i pośród ciemnej nocy.
Nic mi złego nie zagraża gdy jest ze mną.

4. Na wszystkich Twoich drogach,
gdy wyruszasz, gdy wracasz
Pan jest z Tobą, więc zaufaj mu na zawsze.

A A/H | A A/H
A/cis D | D A
A h7 E4 E | D A D E A

h fis/A
e/G h
h G A4 A


Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Rozesłanie
INFO