1. Panie, Ty jesteś święty.
Panie, potęgą Imię Twoje tchnie.
Tyś jest Święty Bóg.
Tyś potężny Bóg, nasz Pan.

Ref.: Miłuję Cię,
Wywyższam wszechpotężne Imię Twe
Panie, miłuję Cię,
Wywyższam wszechpotężne Imię Twe

2..Panie, Tyś Bóg Wszechmocny.
Panie, potęgą Imię Twoje tchnie.
Tyś wszechmocny Bóg.
Tyś potężny Bóg, nasz Pan
e C
D2 A C D e
C D2
A C D e

C7+
D A C D
e C7+
D A C D
Utworzono: 2014-02-22

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-02

Przypisane Tagi:
Okres zwykły Uwielbienie
INFO