Ref. W swoim wielkim miłosierdziu
Bóg nas zrodził do nadziei.
W swoim wielkim miłosierdziu
Bóg nas zrodził do nadziei,
Do wielkiej nadziei.

1. Do Ciebie Panie, wznoszę duszę moją,
racz mnie wysłuchać w łaskawości swojej.
Moi wrogowie nie panują nade mną,
bo kto Ci ufa, nie będzie zawstydzony.

2. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie
i naucz chodzić mnie Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń.
Boże, mój Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

3. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj win i grzechów naszych,
lecz o swoim wielkim miłosierdziu.

4. Dobry jest Pan i łaskawy,
wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich.F C g d
B F B C
F C g d
B F B C
g B d
Utworzono: 2014-02-19

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-01

Przypisane Tagi:
Czuwanie Flet Nuty Uwielbienie
INFO