1. Pochwalmy-ż wszytcy społem Pana Boga z tego,
Że na świat zesłać raczył Syna jedynego,
Tego-ż Panna Maryja
W Betlejem porodziła.
Jezusa miłego,
I w pieluchy powiła
A do żłoby włożyła,
Króla niebieskiego.

2. Byli-ć w onej krainie pastyrze pasący
I stanął anjoł przy nich, tako k nim mówiący:
"Wesele wam objawiam.
Narodził się Krystus Pan:
To znamię weźmiecie
Że w Dawidowym mieście
W żłobie leżące dziecię
Powite znajdziecie."

3. Nagle-ć z onem anjołem i niebieskie rzesze
Z niewymownem weselem wespoł zebrawszy się
Pana Boga chalili
A tak głosem mowili:
"Bądż- że wieczna chwała
Bogu na wysokości.
Ludziom w tej ziemskiej niskości
Pokój, dobra wola"

4. Mędrcy, iż na wchód słońca gwiazdę Jego widali
Przyszli do Jeruzalem o Nim się pytali
Potym do Betlejem szli
Tam Dzieciątko naleźli
Modlili się Jemu
Dali-ć Mu też i pocztę:
Złoto, kadzidło, mirrę,
Królowi wiecznemu.

5. Jako było w Zakonie Żydom przykazano,
By każde ósmego dnia dziecię obrzezano,
Jego też obrzezali,
Jezus mu na imię dali.
Bo-ć jest nasz Zbawiciel
Dla tego-ć się narodził
Wierny Odkupiciel

6. Gdy Go ofiarowali do Kościoła Bożego
Sprawiedliwy Symeon wziął na łokcie Jego
Chwaląc Boga rzekł jawnie:
"Już puść w pokoju, Panie,
Służebnika swego.
Albowiem już uznały
Oczy moje widziały.
Zbawiciela Twego.
Utworzono: 2016-04-10

Ostatnio zmodyfikowano: 2018-10-28

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Nuty
INFO