Ref. Powstań o Panie, ocal mnie mój Boże, mocą napełnij me serce.

1. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?
Na kim się ramię Pańskie objawiło?
On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi.

2. Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć;
wzgardzony i odepchnięty przez ludzi;
nie miał wyglądu, by się nam podobał.

3. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa;
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic,
za skazańca żeśmy Go uznali.

4. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
On był przebity za nasze grzechy,
i zdruzgotany za nasze winy.

5. Chłosta zbawienna dla nas Nań spadła,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie;
wszyscyśmy pobłądzili jak owce;
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze.

6. Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich,
lecz On sam się dał gnębić, gdy Go dręczono;
jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema ust swych nie otworzył.

7. Chociaż nikomu krzywdy nie wyrządził
i w Jego ustach kłamstwo nie postało
spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem,
by wola Pańska spełniła się przez Niego.

8. Po udrękach swojej duszy
ujrzy światło i nim się nasyci;
zacny Sługa wielu usprawiedliwi
ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

9. Dlatego w nagrodę Bóg mu przydzielił
tłumy, za które na śmierć się ofiarował,
bo On poniósł grzechy wielu
i oręduje za nami.
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Wielki Post
INFO