Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
zawsze ufam Jego słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
racz wysłuchać Panie prośby mej,
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się,
lecz ufamy, że przebaczysz winy,
byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza moja ufa Jego słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana,
niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
niechaj Pana czeka Boży lud,
bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie
g Es
F d g

B2 B F/A
F/A g
Es B
d g


Utworzono: 2018-01-22

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-02-21

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO