1.Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

2. O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Swej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędza!

4. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary:
Daj zasługę męstwa,
Daj owoc zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

a d G E
a d G E
C F G C
E E7a E
a E a E F E
E E7a Ea

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Duch Święty Sekwencja Ślub
INFO