kapo I

Przyjdź wzywamy Ciebie wspólnym śpiewem
Przyjdź ratuj nas przed Bożym gniewem
Do wiary wezwij wiarę daj
Przyjdź sprawiedliwości Bożej tchnienie
Przyjdź nasze usprawiedliwienie
O mocy Boża ochrzcij nas
Przyjdź radości nasza, nasz zachwycie
Przyjdź obudź nas i daj nam życie
Wyprowadź z grobów wszystkich nas

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Przyjdź i kości nasze oblecz w ciało
Tchnij życie i ogarnij chwałą
Proroków wzbudzaj pośród nas
Przyjdź i daj nam wszystkim serce nowe
Daj wierzyć że gotowe wszystko
Na krzyżu Jezus daje nam
Przyjdź z języków darem w sercu nowym
Przez wiarę służyć Ci gotowym
W nadziei wybawionym już

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Przyjdź a dzieci Ojca wstaną z ziemi
Językiem Twym przemówią niemi
Zwiastując mądrość Twą i moc
Przyjdź a z serc popłyną Twe strumienie
Przyjdź wodo żywa gaś pragnienie
Zdobywaj bramy naszych ust
Przyjdź na ucztę wezwij nurcie rwący
Z szat starych nas odzierający
W weselny nas przyodziej strój

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź, zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Wołam przyjdź i stare przemień w nowe
Duchu przyjdź i zbawiaj swoim słowem
Proszę przyjdź zanurzaj wszystko w sobie
Daj mowie Twej chwały śpiewać pieśń

Przyjdź Panie Święty przyjdź wieloraki
Rozumny subtelny i nieskalany
Przyjdź rączy jedyny przenikliwy przyjdź
Bólu niezadający dobroczynny i
W ludziach rozmiłowany
Ogień swój w nas pal dziś
Niezawodny i bystry i niepowstrzymany
Duchu jasny i mocny dobro miłujący
Który widzisz wszytko Boże Wszechmogący

Wołamy przyjdź


h A D
D C
e D4 D
h A D
D C
e D4 D
h A D
D C
e D

C e D
C e D
C e D
a C e
(D)
C e D
C e D
C e D
a C e
(C)
D C D C

Utworzono: 2021-04-03

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-06-13

Przypisane Tagi:
Duch Święty Okres zwykły Wejście Wielkanoc
INFO