1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w Swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jako ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc mej słabości,
Weź wszystko co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą swą do naszych dusz.
O niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.
D A
A A7 D
D D7 G g
D A D

Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Bierzmowanie Duch Święty
INFO