h7 Gsus 2
Przyjdź i zajmij miejsce swe
D Asus4 A
na tronie naszych serc.
h7 Gsus2/D Asus4 A
Przyjdź i zajmij miejsce swe.
h7 G9 D A9 h7 G9 D A9
Ciebie pragnie dusza moja.
h7 G9 D A9 Gmaj7
W suchej ziemi pragnę Cię.

Utworzono: 2022-10-16

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-10-16

Przypisane Tagi:
INFO