Przystąpmy, chwalmy Go
Oto Syn Boży miłości dar,
On życie Swoje dał nam,
bo umiłował nas.
Wznosimy chwały pieśń,
Jako ofiarę składamy Ci,
Bo radość której nie da nikt,
Ty Królu dajesz nam.
Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,
Bo On Królem jest.
Pieśnią chwały uwielbiajmy Go.
D
fis
G
e A
D
fis
G
A D
G e
D h
G A D
Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-07

Przypisane Tagi:
Czuwanie Ofiarowanie Okres zwykły Uwielbienie
INFO