1. Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy!
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości!

Ref. Mówiono wtedy między narodami:
?Wielkie rzeczy im Pan uczynił!?
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła!

2. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości;
choć idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew,
powrócą z radością, niosąc swoje snopy.

Ref. Powiedzą wtedy między narodami:
?Wielkie rzeczy im Pan uczynił!?
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła!

Ooo? [x2]

Bridge: Odmień, Panie, nasz los!
Zamień suche doliny w strumienie rwące!
Odmień, Panie, nasz los!
Niech nawiedzi nas z wysoka
wschodzące Słońce!

Odmień, Panie, nasz los!
Lament zamień w taniec!
Rozpal znów, co gasnące!
Odmień, Panie, nasz los!
W Twoich rękach nasz los ? odmień go!

Ref. A zawsze mówić będą między narodami:
?Wielkie rzeczy im Pan uczynił!?
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła!

Niech mówią przeto między narodami:
?Wielkie rzeczy im Pan uczynił!?
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i radość nas ogarnęła!


fis cis H
H A E
fis cis
H A E

H A
E H
fis A
E H fis cis H A E


fis cis H A E

fis
cis H
fis
cis
H

fis
cis
H
fis
A H cis


H A
E H
H A
E H


Utworzono: 2020-12-20

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-11-06

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Rozesłanie Wejście
INFO