Raduj się ziemio! Z nieba Król przychodzi,
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:
Synów Adama z czartowskiej niewoli,
wyrwie, wyzwoli.

Raduj się ziemio, śpiewaj z aniołami,
wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami:
już nie podnóżkiem jesteś Najwyższego,
lecz tronem Jego.

Raduj się ziemio, oto światło wschodzi,
które każdego, co na świat przychodzi,
blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy,
ciemność i błędy.

Raduj się ziemio, masz Króla u siebie,
Pana co włada na ziemi i w niebie:
Królestwo Jego końca mieć nie będzie,
gdy tron posiędzie.
Utworzono: 2021-12-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-22

Przypisane Tagi:
Adwent Nuty
INFO