1. Wybacz mi Ojcze bo znowu zgrzeszyłem,
powtarzam to co dzień, więc daj mi siłę.
Dlaczego tak trudno bronić świętości,
Twym prawom, zasadom dochować wierności.
Mą radość i szczęście troskliwie chowałem,
lecz nadszedł ten dzień, gdy się znowu złamałem.
Jak drzewo na wietrze, zwątpienia doznałem,
jak ono na ziemię upaść musiałem.

ref.
Ratuj mnie Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę.
Oddalaj ode mnie pragnienia złe,
nakieruj me życie ku drodze Twej.
Boże ratuj mnie, Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę!
Prowadź mnie drogą przez życie me,
do Ciebie ku Niebu, tak tego chcę

2. Po czasie zbyt krótkim, znów z sercem nieczystym,
zło dobro wypiera, mą duszę przebiwszy.
Po czasie zbyt krótkim, znów z sercem nieczystym,
mą duszę ponownie coś złego mi niszczy.
Za moją słabość sam siebie nie znoszę,
lecz Ty mi pomagasz gdy Cię o to proszę.
Dziękuję Ci Panie, że dajesz mi siłę.
Zrzuciłem swe brzemię, tak o to prosiłem.

ref.
Ratuj mnie Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę.
Oddalaj ode mnie pragnienia złe,
nakieruj me życie ku drodze Twej.
Boże ratuj mnie, Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę!
Prowadź mnie drogą przez życie me,
do Ciebie ku Niebu, tak tego chcę

Bridge:
Ty jesteś mą drogą, kierunkiem, najbliższym.
Mą twierdzą, odwagą, Tyś Bogiem najwyższym.
Dziękuję Ci za to, że jesteś gdy proszę,
kamieni na sercu już dłużej nie noszę.

ref.
Ratuj mnie Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę.
Oddalaj ode mnie pragnienia złe,
nakieruj me życie ku drodze Twej.
Boże ratuj mnie, Panie mój,
mą duszę od złego zachować chcę!
Prowadź mnie drogą przez życie me,
do Ciebie ku Niebu, tak tego chcę.


(G) D G D
G D e h
G D G D
G D e h
G D G D
G D e h
G D G D
G D e h

G d G d
G d D A
G d G d
G d D A


e fis G A
e fis G A
e fis G A
e fis G
Utworzono: 2018-02-07

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Okres zwykły
INFO