1. Sławcie usta Ciało Pana;
Tajemnicę pełną chwały,
I Krew, źródło łask bez miana,
Którą w okup dusz i ciał,
Syn Tej, co jest Nieskalana,
Król narodów przelać chciał.

2. Nam On dany, nam zrodzony
Z Panny czystej, niby kwiat,
Gdy na ludzkich serc zagony,
Ziarno słowa rzucił w świat,
W sposób iście niezgłębiony
Zamknął okres ziemskich lat!

3. Gdy ostatnia noc nastawa,
Po wieczerzy z braćmi współ,
Którą odbył według prawa,
Z przepisanych mięs i ziół,
Siebie sam Dwunastom dawa
Ręką swą na Boży stół!

4. Słowo-Ciało chleb w ofierze
Słowem w Ciało zmienia nam:
Z wina Krew się Pańska bierze,
Chociaż zmysł nie sięga tam;
Sercom, żądnym prawdy szczerze
Wiary głos wystarcza sam!

5. Więc Sakrament takiej miary
Wielbiąc, skłońmy twarz ze czcią:
Niech ustąpi Obrzęd Stary
Przed Nowego Prawa Krwią:
Niech dopełni światło wiary
Zmysłów niemoc mocą swą!

6. Rodzicowi bijmy czołem,
Zrodzonemu hymn niech brzmi:
W pieniu wdzięcznym i wesołym
Moc Im, hołd po wszystkie dni:
Pochodzący z Obu społem
W równej niechaj będzie czci!
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Komunia Nuty Wielki Post
INFO