Ref. Słodkie jest brzemię moje, lekki ciężar mój;
przyjdźcie, utrudzeni i słabi, Ja pokrzepię was.

1. Z nieba zstąpiło słowo Ojca,
nie opuszczając Jego tronu.
Przyszło dokonać swego dzieła
przed zapadnięciem zmroku życia

2. Zanim przez ucznia był wydany
wrogom, co śmierć mu zadać mieli,
Pan siebie jako pokarm życia
dał Apostołom przy wieczerzy.

3. Dla nich pod dwoma postaciami
zawarł swą Krew i swoje Ciało,
Aby się żywił człowiek ,
także dwojaki w swej istocie.

4. Przez swe wcielenie jest nam bratem,
naszym pokarmem w świętej uczcie,
Ceną okupu za swą mękę,
naszą nagrodą, gdy króluje.

5. Zbawcza Ofiaro, która nieba
bramy otwierasz swoim wiernym,
Daj nam wytrwałość i odwagę
pośród zmagania z wrogą mocą.

6. Niechaj na wieki będzie chwała
Bogu jednemu w Trzech Osobach,
który niech życie nieskończone
da nam w ojczyźnie obiecanej.
A fis E D A
A fis E D (d) A

A fis
D A E
A fis
D A E
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-06-03

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO