Święty, święty, święty
Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości.
Utworzono: 2022-03-29

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-03-29

Przypisane Tagi:
Części stałe Nuty Wielkanoc
INFO