Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie!
Hosanna na wysokości!

Utworzono: 2014-02-21

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Części stałe Nuty Wielki Post
INFO