1. Ty co nie zwątpiłaś nigdy
w Słowo Ojca Stworzyciela
pokonałaś Ojca kłamstwa
Nowa Ewo zawsze wierna
Ty w ogrodzie się przechadzasz
słuchasz głosu Oblubieńca
naucz nas wybierać życie,
Któraś życie dała Słowu.

Ref. Ave Maria,
Ave Maria,
Ave Maria
Maria

2. Ty co nie zwątpiłaś nigdy
współcierpiąca z Odkupieniem
Trzy dni niosłaś cały Kościół aż spełniło się proroctwo.
Bóg zmartwychwstał Alleluja
Ty znasz najpiękniejsze pieśni
Matko życia i Kościoła naucz nas nie wierzyć śmierci.

Ref.Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Maria

BRIDGE:
Matko Chrystusowa - módl się za nami
Matko Łaski Bożej - módl się za nami
Matko Nieskalana - módl się za nami
Matko Miłosierna - módl się za nami
Święta Maryjo - módl się za nami3. Ten, któremu zaufałaś tak zachwycił się twym pięknem
zesłał sen na Święte Ciało
Obudziłaś się już w niebie.
Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan jest z Tobą
jesteś pewna
Matko bądź błogosławiona w zwiastowaniu Twym i Fiat.

Ref.Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
Maria
G C9
e7 C9
C9
C9 a4 G/D
G C9
e7 C9
C9
C9 a4 G/D

C9 e7
C9 D e
C9 e7
a4 G/D
Utworzono: 2018-10-07

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-10-09

Przypisane Tagi:
Maryjne Nuty Okres zwykły
INFO