Ref. Tylko w Bogu znajdzie
Spokój dusza moja
Bo od Niego przyjdzie
Moje zbawienie

1. Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza
Od Niego przychodzi moje zbawienie
Tylko On jest opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję

2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju duszo moja
Bo od Niego pochodzi moja nadzieja
Tylko On jest Opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję

3. W Bogu zbawienie moje i chwała
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką
Tylko On jest Opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą więc się nie zachwieję.
G D h e
C G a D
G D h e
C G D G

G D e
C D
G D e
C D
Utworzono: 2017-02-10

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-02

Przypisane Tagi:
Flet Okres zwykły
INFO