1. Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi:
"Wstańcie, pasterze,
Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana."

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:


3. "Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie Króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił."

4. I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.
G D G
G C2 D G
G D G
G C2 D G
G C D
G C D
e C a D G
Utworzono: 2014-02-13

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-31

Przypisane Tagi:
Boże Narodzenie Nuty
INFO