1. W tym świętym czasie oczekiwania
równajmy ścieżki naszego życia,
by Pan nas zastał przygotowanych
na Jego przyjście.

2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
niech się doliny podniosą w górę,
a wszelka droga podąża
prosto do swego celu.

3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
i każdy człowiek zobaczy
Słowo Wcielone dla nas.

4. A kiedy wróci na końcu czasów,
by sądzić ludzi za ich uczynki,
niech Jego łaska i miłosierdzie
przeważą winę.

5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
i Twego Ojca z płomiennym Duchem:
niech będzie chwała przez całą wieczność
Najświętszej Trójcy.
cis H E A H
cis H E fis H
E A H fis7/E H2 cis gis
A H cis
Utworzono: 2018-11-16

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-07

Przypisane Tagi:
Adwent Nuty
INFO