Ref. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona!
Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!

1. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

2. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

3.Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła,
I niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a wszystko co żyje, niech wielbi Jego święte imię.
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-10-12

Przypisane Tagi:
Nuty Uwielbienie
INFO