Ref. Wody Jordanu weselcie się,
nasz Zbawiciel przychodzi,
Woda Życia,
Zdrój na pustyni!

1. Jeśli ktoś jest spragniony,
a wierzy we Mnie,
Niech przyjdzie do mnie i pije.
Strumienie Wody Żywej wytrysną z jego wnętrza.

2. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam
nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą ja mu dam
stanie się w nim źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu

3. Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twoich potomków.

4. Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie!
D G D
D/Fis G A
e h A/Cis A
e D G A

D h A/Cis
D h A/Cis
G/H D/A E/Gis
A E/H A/Cis
Utworzono: 2014-06-06

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-02

Przypisane Tagi:
Adwent Flet Nuty Okres zwykły Uwielbienie Wejście
INFO