1. Z głębokości grzechów moich
wołam k'Tobie, miły Panie,
wysłuchaj moje wołanie.
Pokładam w Tobie ufanie.
Skłoń uszy miłosierne swoje,
pomni na obietnice swoje,
słysz płaczliwe prośby moje.

2. Będzieszli miał na baczności
Nasze wszilakie krewkości.
Jeśli wedle sprawiedliwości
Będziesz sądził nasze złości,
Tedyć sie nie zostoji żaden,
Kto by był zbawienia pewien,
Każdy potępienia winien

3. Aleś ty jest miłościwy,
W obietnicach twoich wierny,
Przeto w tobie nie wątpiemy,
Ale łaski twej żądamy.
Dusza moja Pana czeka,
Na jego słowie dosyć ma,
Na wszelki czas jego używa

2. Przeto jest wszytka nadzieja
w Panu wszego Izraela.
Wszelki co znasz Zbawiciela,
nas wszytkich Odkupiciela,
Jegoż wzywaj, nie chciej nic wątpić,
boć On gotów wszytki sam zbawić,
przeto nas raczył odkupić.

Utworzono: 2017-02-07

Ostatnio zmodyfikowano: 2017-02-13

Przypisane Tagi:
Nuty Wielki Post
INFO