Ref.: Zaśpiewajcie Panu nową pieśń,
Zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie.
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Go,
Głoście Jego Imię i Jego zbawienie.

1. Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan
Jego cuda po całej ziemi.
Bo wielki jest nasz Pan,
Godzien chwały jest.
Bóg wielki ponad bogami,
Bóg wielki ponad bogami.

2. Oddajcie chwałę Panu
I sławcie Jego potęgę.
Oddajcie pokłon,
Zdobni w święte szaty,
Ziemio drżyj przed Jego obliczem,
Ziemio drżyj przed Jego obliczem.

3. I mówcie Jahwe jest Królem,
Sprawiedliwie rządzi ludami.
Niechaj się raduje
Niebo z ziemią wraz
I morze z tym, co je napełnia,
I morze z tym, co je napełnia.

4. Niechaj się radują pola z plonem swym,
Drzewa leśne niech się radują.
Bo nadchodzi Pan,
Aby sądzić nas.
Z wiernością swoją narody,
Z wiernością swoją narody.
G C D e
G C a D
G C D e
G C D G

G C D
C G D
H7 e
C D
G C D
G C D


Utworzono: 2014-02-18

Ostatnio zmodyfikowano: 2014-02-18

Przypisane Tagi:
Okres zwykły
INFO