1. Jesteśmy Twymi dziećmi,
Potrzebujemy Ciebie
Miłości, która trwa
Dobroci nieskończonej,
łaski i nadziei
Na wybawienie

Ref:
Zbawiciel, On porusza góry
On może wybawić mnie
Może wybawić mnie
Na zawsze sprawca odkupienia
Zmartwychwstał, pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

2. Weź mnie jakim jestem
z mym grzechem i mym lękiem
Wypełnij życie me
Ja Tobie się oddaję,
Całą moją wiarę
oddaję Tobie

Bridge:
Chcę być światłem, aby poznał świat - Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz - Jezu
C9 G
e
D
C9 G
e
D

(C D C D)
G D
e C
G D
G D
e C
G D

C9 G
e
D
C9 G
e
D


C G D (D e)
C G D (D e)

Utworzono: 2018-07-17

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-21

Przypisane Tagi:
Nuty Okres zwykły Uwielbienie
INFO