Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie.
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa,
dzięki temu, który nas umiłował.

Zbudowani na Chrystusie,
w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni,
bo On jest źródłem życia.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
G9 D/3 e7 e7
C a7/4 h7 h7
G9 D/3 e7 e7
C a7/4 h7 h7
C a7 C/D D C/D D

C G
a7 C h7 e a e C
a h e e

C G a h e C G C/D D
Utworzono: 2019-10-25

Ostatnio zmodyfikowano: 2022-02-02

Przypisane Tagi:
Flet Nuty Okres zwykły Wejście
INFO