Zdrowaś bądź, Maryja
Niebieska lilia,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka
Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna.
Ukaż drogę pewną
Przykazania Twego,
Boga wszechmocnego;
On ci wszystka nadzieja
Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej,
Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami
Święta nad świętymi.
O najświętsza Maryja,
Módl się dziś za nami!

Pełna wszech światłości,
Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęła,
Wielką sławę wzięła,
Przez Twoje narodzenie
Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama,
Ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę,
Co zgrzeszyli jabłkiem;
Aleś Ty naprawiła,
Czym Ewa zgrzeszyła.

Z Tobą był Duch Święty,
Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym,
Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził
Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś Ty
Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący
dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił
wszystko ludzkie plemię.
Utworzono: 2021-11-25

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-12-07

Przypisane Tagi:
Maryjne Nuty Zasłonięcie
INFO