Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami, za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen, Maryjo, amen!
C F
G2 C
a7 d9
G2 C
Utworzono: 2020-10-04

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-10-13

Przypisane Tagi:
Maryjne
INFO